Reservieren
? Nächte Book

Hotelkarte

Karte des Hotels

Kontakt

Windsor Park Hotel Kunshan

Adresse: 198 mittlere Changjiang Road (Kreuzung der Dongxin Street und der Changjiang Road)
Telefon: +86-512-57373688  Fax: +86-512-57358838
click and print it with you